سفرنامه سفر عشق
61 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفر زیارتی آنهم سفر کربلا و آنهم با جمعی با صفا عجب فرصتی است برای استفاده های معنوی، هم اشک دارد هم بصیرت، هم خراب شدن نفس دارد هم ساخته شدن دل، این جزوه باز نویسی دست نوشته های سفر یکی از همسفران است که ضمن تشکر از ایشان، امیدواریم آنچه از قلم افتاده را تکمیل نمائید. ساعت شش صبح شنبه 17اسفند صدای بلندگوی اتوبوس بلند شد و روحانی کاروان پس از سلام و احوال پرسی و ذکر برخی نکات کلی از سفر به این نکته اشاره نمود که در صورت موافقت همسفران در طی سفر مباحث بر اساس دو محور اصلی باشد الف.روایت اماکن و آداب زیارت آن ب. آشنایی با برخی مهارت ها در نگاه آیات و روایات با توجه به آنکه کتابچه آشنایی با اماکن عتبات به دوستان دانشجو داده شده بود از نقل بخش اول مباحث یعنی روایت تاریخچه اماکن، فلسفه ها و آداب زیارت آن خود داری می کنیم و در این جزوه به نقل بخش دوم یعنی آشنایی با مهارت ها در نگاه آیات و روایات می پردازیم در این سفر با توجه به محدودیت زمان به صورت گذرا به 4 مهارت موفقیت، خودشناسی، خواستگاری ، همسرداری اشاره گردید.
دانلود