بایسته های جهادی
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قال علی (علیه السلام ): « اللّه اللّه فی الجهاد بأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم فی سبیل اللّه، و علیکم بالتّواصل و التّباذل‏ و إیّاکم و التّدابر و التّقاطع» با اموال، جانها و زبانهایتان از جهادگری در راه خداغافل نشوید و بر شما باد رعایت دوعامل ( که ریشه‌ی موفقیت شماست) اتحاد و روحیه‌ی گذشت و بخشش، و بر حذر باشید از انجام دو عامل (که ریشه‌ی شکست شماست) پشت کردن به یکدیگر و حرکت‌های پراکنده.
دانلود