تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
تفسیر و علوم قرانی 
موسسه امام حسین 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
0.00